Subscribe Now

Želim primati newsletter i pristajem da HDU koristi moju adresu elektroničke pošte za primanje promidžbenih informacija o aktivnostima HDU-a. Pročitao/la sam i razumijem Pravila privatnosti.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Korištenjem naše web stranice pristajete na naša pravila privatnosti.

Pravila privatnosti

1. Opće odredbe

Hrvatska diskografska udruga (HDU) iz Zagreba, Ulica kneza Borne 5 jest voditelj zbirke osobnih podataka Korisnika koji se obrađuju u okviru ovih Pravila privatnosti.

HDU je osobne podatke korisnika obrađivao u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12; u daljnjem tekstu: ”ZZOP”). HDU je izvršio potrebne prilagodbe u svom poslovanju te osobne podatke Korisnika obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (”Opća uredba o zaštiti podataka”) i Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018) koji su 25. svibnja 2018. stupili na snagu.

 

2. Koji osobni podaci se obrađuju?

Osobni podaci koji se obrađuju su informacije dobivene od Korisnika prilikom prijave na newsletter. Navedeni osobni podaci uključuju e-mail i eventualno ime i prezime fizičke osobe čiji je to e-mail.

 

3. Zašto se osobni podaci obrađuju?

HDU obrađuje Korisnikove osobne podatke za sljedeće svrhe:

a) Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe

Sljedeći osobni podaci: Korisnikovo ime i prezime i adresa elektroničke pošte mogu biti obrađivani u svrhu slanja newslettera i promidžbenih poruka o aktivnostima i novostima HDU-a.

HDU prilikom obrade osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga od Korisnika traži izričitu privolu za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka u svrhu slanja newslettera. Korisnik može povući privolu u bilo koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte: hdu@hdu.hr ili koristeći poveznicu za odjavu u vezi primanja marketinških informacija sadržanu u svakoj elektroničkoj poruci HDU-a koja sadrži marketinšku komunikaciju. Povlačenje privole od strane Korisnika neće imati neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja iste.

b) Obrada osobnih podataka u svrhu ostvarenja legitimnog interesa HDU-a ili treće osobe pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika i/ili trećih HDU može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili nakon opoziva privole u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva HDU-a odnosno obrane HDU-a od pravnih zahtjeva ili tvrdnji, zaštite prava ili sigurnosti HDU-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, ili u svrhu reorganizacije, uključujući pripajanje, spajanje i druge promjene u poslovanju HDU-a, djelomično ili u cijelosti.

 

4. Kome dajemo osobne podatke?

HDU može dati osobne podatke Korisnika:

a) pružateljima vanjskih usluga

Usluge koje mogu biti zahtijevane su, primjerice: pružanje infrastrukture i IT usluge, pružanje korisničke podrške, optimizacija Web stranica, računovodstvene usluge te usluge pružanja pravne pomoći. Osim ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristiti za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama HDU-a.

b) vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga tijela javne vlasti

Osobni podaci se navedenim tijelima daju u mjeri u kojoj se to zahtijeva u svrhu: (a) ispunjavanja zakonske obveze koja se odnosi na HDU; (b) zaštite i ostvarivanja prava HDU-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva; (c) zaštite sigurnosti HDU-a, drugih korisnika ili trećih osoba.

 

5. Prava Korisnika u odnosu na osobne podatke

Korisnik može postaviti zahtjeve HDU-u u kako bi ostvario sljedeća prava:

a) pravo na pristup i na ispravljanje njegovih/njezinih osobnih podataka;

b) pravo na zaustavljanje obrade njegovih/njezinih osobnih podataka u marketinške svrhe;

c) pravo na prigovor obradi osobnih podataka ako se osobni podaci obrađuju u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa HDU-a ili trećih osoba

d) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da:

–  osobni podaci više nisu potrebni za svrhe navedene u točki 3;
–  Korisnik povuče privolu na kojoj se temelji obrada, a ne postoji drugi pravni temelj za obradu;
–  Korisnik prigovori obradi, a ne postoje legitimni interesi zbog kojih bi trebalo izvršiti obradu;
– se osobni podaci obrađuju bez pravne osnove; e) pravo na ograničavanje obrade u slučajevima da je: – točnost osobnih podataka osporena od strane Korisnika, za razdoblje u kojem će HDU provjeriti točnost osobnih podataka; – obrada je bez pravne osnove, ali Korisnik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje uporabe; – HDU više ne treba osobne podatke Korisnika za svrhe navedene u točki 3, ali podatke zahtijeva Korisnik u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva odnosno obrane od pravnih zahtjeva. Navedeni zahtjevi i/ili obavijesti daju se poštom, telefonom i/ili elektroničkom poštom na:


HDU
Ulica kneza Borne 5 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: hdu@hdu.hr
Broj telefona: +385 1 3668 194

 

6. Trajanje obrade podataka

Osobni podaci Korisnika će biti obrađivani do opoziva privole. Nakon opoziva privole, osobni podaci smiju se obrađivati kako slijedi:

a) u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva HDU-a odnosno obrane HDU-a od pravnih zahtjeva ili tvrdnji

b) u svrhu pravnih, regulatornih ili upravnih postupaka, uključujući izvršavanje odluka ili naloga nadležnih sudova ili upravnih ili državnih tijela, u mjeri dopuštenoj zakonom.

 

7. Sigurnost podataka

Održavanje sigurnosti podataka znači osiguravanje povjerljivost, cjelovitosti i dostupnosti (za dozvoljene svrhe) osobnih podataka. Povjerljivost znači da samo one osobe koje imaju ovlaštenje za korištenje podataka mogu istima pristupiti. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhu za koju se obrađuju. Dostupnost znači da ovlašteni korisnici moraju biti u mogućnosti pristupiti podacima ako su im potrebni u dozvoljene svrhe. Nadalje, HDU poduzima odgovarajuće mjere protiv protuzakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka, kao i protiv slučajnog gubitka osobnih podataka ili štete počinjene u odnosu na osobne podatke. Ova načela će se izvršavati na način da će se osigurati odgovarajuće zaštitne mjere, kako u odnosu na hardware, tako i u odnosu na software (uključujući fizički ulaz i sustav kontrole pristupa, brave, alarme, vatrozid, korištenje lozinki itd.).

 

8. Prava i pravni lijekovi

U slučaju kršenja prava vezanih uz obradu osobnih podataka, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju, kako bi se bilo koji problem vezan za privatnost razriješio što je moguće brže i jednostavnije, preporučljivo je da pritužbe ili zahtjeve pošaljete HDU-u prije obraćanja nadležnim javnim vlastima.

WordPress Theme built by Shufflehound.
Adresa: Ulica kneza Borne 5, Zagreb, Hrvatska / Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00 / email: hdu@hdu.hr  Telefon: +385 1 3668 194