U kontekstu povrede prava intelektualnog vlasništva piratstvom možemo nazvati svako neovlašteno korištenje autorskih djela odnosno djela zaštićenih srodnim pravima.

Razlikujemo više vrsta piratstva:

1. SIVO PIRATSTVO – neovlašteno iskorištavanje autorskih audio djela (glazbe) i audiovizualnih djela (filmovi, glazbeni spotovi, video sadržaji i sl.) u javnosti (npr. u poslovnom lokalu, na koncertu i sl.) radi stjecanja materijalne ili druge koristi, a bez odobrenja autora i drugih nositelja prava na djelu, odnosno udruga koje njihova prava ostvaruju.

2. CRNO PIRATSTVO – neovlašteno umnožavanje (kopiranje) i stavljanje u promet (prodaja) audio i audiovizualnih snimki.

3. INTERNETSKO PIRATSTVO – zbog izrazito dinamičnog razvoja tehnologije, sve češće i masovnije upotrebe računala i druge elektroničke opreme te interneta, mogućnosti visokog stupnja anonimnosti, i drugih razloga, dolazimo do pojave neovlaštenog korištenja (davanje na korištenje, skidanje, distribuiranje) audio i audiovizualnih djela na internetu.

Zbog same prirode piratskih djelatnosti u najširem smislu nemoguće je precizirati opseg štete nastao počinjenjem neovlaštenog korištenja i distribucije zaštićenog sadržaja. Ipak, procjena je da glazbena industrija godišnje gubi preko 150 milijuna kuna.

Takvim djelovanjem nanosi se izravna šteta kreativcima koji stvaraju i daju pokretačku snagu razvoju društva. Uzimajući i koristeći njihova djela bez pitanja i odobrenja onemogućava ih se da i u budućnosti rade i stvaraju novu vrijednost.

Uz gore navedenu skupinu ljudi, posljedice piratstva odnosno nelegalnog korištenja glazbe također se odražavaju i na državu odnosno društvo u cijelosti.

Razmjeri krivotvorenja i piratstva danas utječu na gotovo sve grane gospodarstva. Takvi oblici ponašanja koja predstavljaju kazneno djelo izravno utječu na smanjenje prihoda realnog sektora i smanjenje prihoda od poreza, a podredno i na smanjenje BDP-a, konkurentnost Republike Hrvatske te smanjenog broja radnih mjesta.

U pogledu gospodarske budućnosti Republike Hrvatske učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva prva je stepenica razvoju visokotehnoloških i visokoprofitabilnih grana industrije, doprinosi razvoju znanosti i obrazovanja te utječe na promjenu sustava vrijednosti unutar našeg društva.