Iskreno pozdravljam sva nastojanja HDU i ostalih aktera kreativnog i kulturnog sektora pri usklađivanju Direktive EU sa Zakonom koji je trenutno u nastajanju. Želim vjerovati da će Vlada RH uvidjeti važnost trenutka i iskoristiti priliku te napraviti taj iskorak kako bi domaću glazbenu industriju pokušala izvući iz dubokog ponora u kojeg je upala zahvaljujući višegodišnjim, štetnim djelovanjem pojedinih interesnih skupina.