Diskografska djelatnost, posebno u okvirima digitalnog okruženja, a s naglaskom na A&R segment poslovanja, tj. prepoznavanja i isticanja najvrednijih talenata na tržištu, postaje najvažniji segment našeg poslovanja i njena budućnost i stoga je implementacija ovog zakona nužna i hvale vrijedna. Upravo pravednijom raspodjelom prihoda, te ujednačenim kriterijem između streaming servisa, lakše ćemo svi funkcionirati i stvarati zdrave temelje budućnosti u svim segmentima glazbenog poslovanja. Važno je dodatno tekst zakona iščitati s punim razumijevanjem uz konzultacije sa strukom u svim segmentima i ne mijenjati ga značajnije s obzirom na europski standard i praksu.