Direktor europskog ureda IFPI-ja u posjeti ZAPRAF-u i HDU-u

Direktor europskog ureda Svjetske diskografske organizacije (IFPI) Lodovico Benvenuti boravio je ovih dana u radnom posjetu Hrvatskoj diskografskoj udruzi i ZAPRAF-u.

U sklopu ovog posjeta održani su sastanci na Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo te Ministarstvu kulture, a gdje se razgovaralo o temama od važnosti za glazbenu industriju naročito u svjetlu tekućih izmjena Zakona o autorskom pravu na razini Europske unije.

(Na fotografiji s lijeva na desno: Branimir Puškarić – glavni pravni savjetnik i odvjetnik ZAPRAF-a; Maja Vidmar – direktorica ZAPRAF-a; Lodovico Benvenuti – direktor europskog ureda IFPI-ja )