Europska Direktiva o autorskim i srodnim pravima stvorila je, između ostalog, jedinstveni okvir kojim se utvrdilo da su sve platforme koje koriste autorske sadržaje bilo da ih uploadaju same ili to čine njihovi korisnici obavezne poštivati autorska i srodna prava, te pregovarati o njihovom korištenju sa vlasnicima tih prava , odnosno njihovom licenciranju, te pravičnoj nadoknadi za njihovo korištenje. Nacionalna zakonodavstva, pa tako i naše, sada su u poziciji da sve dobro što je ova Direktiva donijela primjene na teritorijima koje pokrivaju. Vjerujemo da će i zakonodavstvo Republike Hrvatske vjerno primjeniti Direktivu u novom zakonu, zadržati u njemu sve postojeće kvalitetne poslovne prakse, uključujući i slobodu direktnog ugovaranja između izvođača i izdavača bez posrednika, te time istovremeno ojačati poziciju svih u glazbenom sektoru kroz omogućavanje poštenije tržišne utakmice između digitalnih platformi.