Ministrica Obuljen Koržinek je prije dva tjedna iznenada i samovoljno odlučila da Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ipak treba mijenjati u odnosu na tekst Zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, a sve bez navođenja jasnih i pravno utemeljenih argumenata. Njezin prijedlog izravno zadire u uređenje privatnih odnosa između izvođača i glazbenih izdavača pa je isti očigledno prilagođen ili njezinim skrivenim interesima ili interesima određenih uskih skupina pojedinaca.

Taj prijedlog ministrice nije samo naišao na neodobravnje u domaćoj glazbenoj industriji, već se nad njim zgražaju i europske glazbene organizacije. Slijedom događaja Svjetska diskografska federacija – IFPI, Međunarodna konfederacija glazbenih izdavača – ICMP, Europska udruga nezavisnih izdavača – IMPALA i Regionalna udruga nezavisnih diskografa – RUNDA, uputili su službeno pismo premijeru Hrvatske, Andreju Plenkoviću, koji donosimo u cijelosti:

Poštovani premijeru,

kao izdavačke kuće i glazbeni publisheri koji rade s tisućama umjetnika, kantautora i drugih glazbenih profesionalaca diljem Hrvatske i širom Europe, posvećeni smo pokretanju razvoja hrvatskog glazbenog tržišta.

Pišemo Vam u vezi sa zakonodavnim prijedlogom (“Prijedlog”) o implementaciji Direktive 2019/790 o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu (“DSM direktiva”) koju je nedavno revidirala vaša Vlada i koji će uskoro biti dostavljen u Parlament. Ovaj prijedlog, ako se usvoji u sadašnjem obliku, imao bi ozbiljno štetan utjecaj na atraktivnost Hrvatske kao glazbenog tržišta za ulaganje i razvoj inovativnih usluga streaminga glazbe u Hrvatskoj.

Prijedlog uvodi nove članke 149. i 240. u Hrvatski zakon o autorskom pravu pod naslovom „Ugovori o stjecanju prava iskorištavanja glazbenih umjetničkih izvedaba na Internetu“. Nove bi odredbe ozbiljno i negativno intervenirale na tržištu digitalne glazbe, iako nema dokaza o neuspjehu tržišta. Predmetni članci ne poštuju načelo ugovorne slobode i kršili bi EU i međunarodno pravo.

Posebice bi retroaktivna primjena novih odredbi bila očito i nepravedno kršenje ugovorne slobode te legitimnih očekivanja stranaka, kao i temeljnog prava zaštite privatnog vlasništva.

Nadalje, uvođenje obveznog kolektivnog ostvarivanja ekskluzivnog prava stavljanja na raspolaganje javnosti izvođača, predstavljalo bi ograničenje ovog prava i kao takvo ne bi zadovoljilo test u tri koraka po EU i međunarodnom autorskom pravu. To bi se kosilo s uobičajenim iskorištavanjem prava izvođača i podrivalo bi njihovu slobodu da odluče kako koristiti i licencirati svoja prava.

Stoga Vas molimo da odbijete uvođenje spomenutih članaka u Prijedlog. Hrvatska ne bi trebala stvoriti štetni pravni presedan i pravni režim u EU-u koji bi u konačnici naštetio vlastitom glazbenom sektoru i obeshrabrio strana ulaganja.

Ostajemo vam na raspolaganju za sva pitanja.

S poštovanjem,

HDU, Hrvatska Diskografska Udruga, (IFPI Hrvatska) profesionalno je udruženje hrvatskih proizvođača fonograma.

ICMP svjetska je asocijacija za glazbene publishere i tvrtke. Predstavlja više od 90% svjetski objavljene glazbe.

IFPI je organizacija koja promiče interese međunarodne glazbene industrije širom svijeta. IFPI i njegova mreža nacionalnih grupa imaju preko 8000 članova u više od 70 zemalja. Misija IFPI-a je promicanje vrijednosti snimljene glazbe.

IMPALA predstavlja blizu 5000 glazbenih MSP-a. Njegova je misija rast neovisnog glazbenog sektora, vraćanje veće vrijednosti umjetnicima i promicanje kulturne raznolikosti i poduzetništva.

RUNDA neprofitna je udruga osnovana 2018. godine s ciljem promicanja interesa neovisnih glazbenih kompanija na Balkanu. Predstavlja izdavačke kuće i tvrtke na sedam teritorija bivše Jugoslavije (Slovenija, Hrvatska, Bosna, Srbija, Makedonija, Crna Gora i Kosovo) i Albaniji.