U posljednjem priopćenju Hrvatske glazbene unije od 17. ožujka 2021. godine ”Izvođači žele samostalno ostvarivati svoja glazbena prava” izraženo je stajalište da je iznimno važno da izvođači samostalno ostvaruju svoja digitalna prava na internetu, za što se Hrvatska diskografska udruga zalaže od početka procedure donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Smatramo da je iznimno bitno da izvođači i dalje imaju mogućnost potpuno slobodno i samostalno odlučiti o ostvarivanju svojih prava na digitalnim servisima bilo:

  • u potpunosti samostalno – da sami financiraju svoju snimku, brinu o distribuciji i samostalno prikupljaju naknadu od korištenja snimaka na digitalnim servisima. Sve je veći broj takvih izvođača koji su i vlasnici snimaka (proizvođači fonograma), što Hrvatska diskografska udruga podržava;
  • dobrovoljno bilateralno tj. u suradnji s diskografom kojeg sami odaberu – da izradu snimke financira diskograf kojeg odaberu, koji stavlja na raspolaganje svoje resurse i stručnjake s različitih područja, daje podršku u stvaranju i snimanju glazbe, povezuje ih s ostalim umjetnicima i kreativcima, te im pomaže da se povežu s korisnicima glazbe diljem svijeta distribuirajući snimke na digitalne servise. Ovaj model ostvarivanja prava je najčešći, izabire ga oko 95% umjetnika izvođača.
  • dobrovoljno kolektivno – da naknadu ostvaruju kolektivno, preko udruge za kolektivno ostvarivanje prava (HUZIP) koja ne ulaže u snimku, niti brine o njezinom plasmanu, ali zadržava troškove prikupljene izvođače naknade.

S obzirom na to da su se i izvođačke organizacije prvi put javno izjasnile o nužnosti samostalnog ostvarivanja izvođačkih prava na internetu, očito je da u tom smislu postoji konsenzus između izvođača i diskografa, te vjerujemo da će u tom smislu biti usvojen prijedlog novog Zakona, što je i jedini pravedan, a i mogući način za daljnji uspješan razvoj glazbene industrije u digitalnom okruženju.