Države članice Europske unije u procesu su implementacije Direktive EU o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, koja direktno utječe na novu regulaciju odnosa u glazbenoj industriji prema velikim internetskim pružateljima usluga.

Lodovico Benvenuti, direktor Europskog ureda Svjetske diskografske organizacije IFPI-ja, u intervjuu za Večernji list pojasnio je zašto je nužna dosljedna implementacija DSM (Digital Single Market) Direktive u hrvatski Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima te na koji način će od toga profitirati cijela glazbena zajednica. Posebni naglasak stavio je na opasnosti prisilnog uvođenja obveznog kolektivnog ostvarivanja prava za izvođače u Zakon. U intervjuu odgovara na pitanja o dosadašnjem iskustvu zemalja EU vezanom za Direktivu o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu koja je službeno usvojena 7. lipnja 2019. godine te o načinu na koji će novo zakonodavstvo promijeniti trenutačni poslovni model velikih internetskih platformi kao što su YouTube, Facebook, Instagram i ostale.

Također, Benvenuti naglašava da države članice EU imaju dvije godine da implementiraju taj propis u nacionalno zakonodavstvo i prilagode ga. Rok se približava, a većina država članica odlučuje se za “vjernu” provedbu Direktive. Ako se pravilno primijeni, Direktiva će koristit cijeloj glazbenoj zajednici na način da se više novca može ponovno uložiti u glazbu i umjetnike što će podržati daljnji razvoj glazbene industrije u Hrvatskoj.

S obzirom da izvođačke organizacije u Republici Hrvatskoj vrše pritisak da se u novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima uvede obavezno kolektivno ostvarivanje prava za izvođače u odnosu na digitalne servise, Lodovico Benvenuti poslao je jasnu poruku: „Nametanje kolektivnog upravljanja išlo bi u suprotnom smjeru. Stvorilo bi destimulativne mjere protiv ulaganja u nove i inovativne poslovne modele u Europskoj uniji jer bi ometalo slobodu ugovaranja, koja je također predviđena Direktivom o autorskom pravu, i zakompliciralo licenciranje u vrijeme kada bismo iskreno trebali pokušavati licenciranje pojednostaviti.

Pročitajte više na: Uvođenjem EU Direktive o autorskom pravu kreativci će biti pošteno plaćeni za svoj sadržaj.