Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima treba zastupati interese cjelokupne glazbene industrije. Pandemija nam je dodatno ukazala koliko su digitalne platforme bitne za život i razvoj glazbene industrije. Važno je osigurati stabilnost poslovnog modela u digitalnom okruženju kakav je već uspostavljen na svjetskoj razini. Iznimno je važno omogućiti dolazak svim vodećim digitalnim servisima na hrvatsko tržište, za dobrobit svih sudionika glazbene industrije. Nužno je riješiti i definirati problem raspodjele prihoda jer nije pošteno da nositelji autorskih i srodnih prava budu zakinuti kada se koristi njihovo intelektualno vlasništvo. Stoga je ovo ključni trenutak, ne samo za kreativce i glazbenu industriju, već i za državu da pruži dodatan poticaj već sada zakašnjelom razvoju digitalnog tržišta i glazbenoj industriji uopće.