Izvođači, autori i producenti ulažu previše energije, znanja i vlastitih sredstava kako bi slušatelju prezentirali što bolji proizvod da bi, nepravedno, treća strana zarađivala na tuđem radu bez ikakvog uloga. Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima s naglaskom na digitalna prava omogućio bi svima nama lakši rad, a samim time i slušateljima kvalitetniji proizvod te pravilnom implementacijom već spomenute Direktive Hrvatskoj otvorio vrata prema velikim digitalnim glazbenim platformama. Nadam se da će Vlada dobro postaviti stvari i da ćemo služiti drugima kao primjer.