Hrvatska diskografska udruga – HDU – utemeljena je 14. lipnja 1995. godine.

HDU je prvotno osnovana kao udruga fizičkih osoba koje se bave diskografijom i s njom povezanim djelatnostima, budući da je u to vrijeme, prema tadašnjem Zakonu o udrugama,  taj oblik udruživanja bio jedino moguć. U prvom Upravnom odboru HDU-a bili su: Hrvoje Markulj – predsjednik, Veljko Despot – dopredsjednik, Zdravko Josipović – tajnik, Šima Jovanovac i Branko Paić.

Rad i afirmacija Hrvatske diskografske udruge očituje se ponajviše u aktivnom sudjelovanju u provođenju Diskografske nagrade Porin, kao i u participiranju u raznim akcijama i medijima.

Udruga je također aktivno sudjelovala u izradi teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu kojim se po prvi put prepoznaju prava proizvođača fonograma, dakle prava diskografa.

Donošenjem novog Zakona o udrugama pružena je mogućnost da se realizira prvotna ideja diskografa – osnivanje udruge pravnih osoba. Sukladno tome,  na Skupštini udruge 8. siječnja 1998. godine usvajaju se promjene Statuta kojima redovni članovi udruge mogu biti samo pravne osobe, dok fizičke osobe mogu postati počasni članovi i to isključivo utemeljitelji i osnivači udruge.

Krajem studenog 1999. godine Hrvatska diskografska udruga dobila je suglasnost Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za ubiranje naknade s osnove prava proizvođača fonograma.

Na Skupštini održanoj 28. ožujka 2000. godine usvojen je novi Statut kojim je HDU dobila novi ustroj te se sukladno načelima IFPI-a transformirala i uskladila sa diskografskom slikom današnjice.

Već tada je HDU imala vrlo dobru suradnju sa svjetskom udrugom diskografa IFPI, te dobivala pohvale za rad, poglavito u dijelu antipiratskih aktivnosti, ali i u dijelu prikupljanja naknade čije zakonsko utemeljenje postoji od srpnja 1999. a prvi ugovor potpisan je 2000. godine.

Na Skupštini 6. srpnja 2004. godine donesena je odluka kojom HDU mijenja naziv te se od tada zove Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava –  ZAPRAF, sa zadaćom prikupljanja naknade. Također je donesena odluka da se formira i registrira druga udruga koja će nositi naziv Hrvatska diskografska udruga kao udruga proizvođača fonograma – diskografa, sa zadaćom da promovira diskografske djelatnosti.

Zahvaljujući uspješnom radu, početkom 2007. HDU je postala i službeno član IFPI.

 

Ciljevi i zadaće HDU-a su:

  • Zastupanje i promicanje interesa diskografa – proizvođača fonograma, odnosno interesa glazbene industrije Republike Hrvatske uopće
  • Unapređivanje i promicanje zakonodavne djelatnosti na području autorskih i srodnih prava kao i na drugim pravnim područjima koja izravno ili neizravno utječu na djelatnost diskografa ili njihovu djelatnost reguliraju
  • Postizanje efikasne i potpune zaštite prava diskografa te potpunog suzbijanja svih oblika nelegalnog umnožavanja fonograma
  • Povezivanje sa svjetskom udrugom diskografa (IFPI), kao i suradnje s ostalim inozemnim strukovnim udrugama
  • Utvrđivanje zajedničkih elemenata ugovora s autorima, izvođačima, licencnim partnerima, distributerima i slično
  • Utvrđivanje zajedničkih kriterija za dodjelu diskografskih nagrada i priznanja
  • Utvrđivanje odnosno verifikacija službenih ljestvica o prodaji proizvoda (Top liste najprodavanijih albuma)
  • Utvrđivanje zajedničkih elemenata i stavova u odnosu diskografije i članova HDU-IFPI Croatia prema elektronskim medijima, tiskanim i ostalim sredstvima javnog priopćavanja
  • Unapređenje i reguliranje međusobnih odnosa članova HDU-a
  • Druge aktivnosti u funkciji unapređivanja diskografije