Vlada Republike Hrvatske donijela je mjere koje se odnose na pomoć poslodavcima, odnosno očuvanje radnih mjesta zbog koronavirusom narušene gospodarske djelatnosti.

Tko ostvaruje pravo na pomoć i u kojem iznosu?

Pravo na pomoć od najviše 3.250,00 kn po radniku ostvaruju poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti, a tu spadaju i proizvođači fonograma s obzirom na to da su primorani zatvoriti dućane, a postoje i druge negativne posljedice u poslovanju.

Pomoć će se isplaćivati za razdoblje od 1. ožujka 2020., najduže do tri mjeseca, a prva isplata će stići u travnju. Iznos od 3.250 kuna isplatit će se mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, a 1.625 kuna po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu.

Koji su kriteriji za ostvarivanje ove mjere?

Pad prometa veći od 20 posto, otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i slično, otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i slično, te nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad, a potrebno je ispuniti samo jedan od navedenih kriterija.

Kako ostvariti ovu mjeru pomoći?

Poslodavac mora pružiti: 

a) dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo. 

Uz to će morati: 

b) obrazložiti pad prihoda, dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. 

Zahtjev će se predavati online, elektroničkom poštom (hzz@hzz.hr) ili u nadležnu službu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu poslodavaca.

Obveza poslodavca koji će koristiti ove mjere je da održi broj zaposlenih na jednakoj razini dvostruko vrijeme od vremena korištenja ovih potpora, dakle najmanje 6 mjeseci broj zaposlenih mora odgovarati broju prije primanja potpore jer je pomoć moguće primati najviše 3 mjeseca.

Na navedenoj poveznici možete pronaći detaljno opisane sve mjere i uvjete pod kojima se ostvaruju prava:

https://www.koronavirus.hr/potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-u-djelatnostima-pogodjenima-epidemijom-koronavirusa/235

Na poveznici 

www.koronavirus.hr

nalaze se sve informacije i novosti vezane uz epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj, a od koristi su i informacije u izborniku naziva “Vladine mjere”.