Dana 21. listopada, održan je online sastanak nacionalnih grupa (National Group Director’s Meeting) u organizaciji Svjetske diskografske organizacije (IFPI), a kojem su nazočili i predstavnici Hrvatske diskografske udruge.

Kao i dosadašnjih godina napravljen je pregled prioriteta za nadolazeći period te nacionalnih prioriteta zemalja članica Europske unije. Poseban naglasak stavljen je na najnoviji pregled tržišta, ekonomski utjecaj glazbenog sektora u Europi, implementaciji direktive o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu te sadržajno srodnim temama.