Digitalna distribucija glazbe je opcija preko koje će autori u budućnosti ostvarivati većinu svojih prava i iako su naknade puno manje od uobičajenih, zbog brže i lakše dostupnosti glazbe i njezine neograničene konzumacije, ipak postoji mogućnost kakvog-takvog autorskog honorara. U protivnom ga vjerojatno neće ni biti ili bude neznatan. Zato taj zakon treba razumno osmisliti, da bude transparentan i održiv za sve autore. Legalni streaming servisi su jedno od logičnih rješenja. Važno je da i naša vlada podrži tu inicijativu i da na vrijeme reagiramo.