Unutar nacionalnog Koordinacijskog povjerenstva za jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva Hrvatska diskografska udruga u suradnji s drugim nositeljima prava aktivno sudjeluje u pronalaženju pravnih i tehničkih rješenja i mehanizama za suzbijanjem piratstva i krivotvorina.

U navedenoj koordinaciji odnosno Skupini za suradnju sa nositeljima prava intelektualnog vlasništva predstavnici su svih relevantnih državnih institucija: Državnog odvjetništva, Ministarstva pravosuđa, MUP-a, Državnog inspektorata, DZIV-a, udruga za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava i ostali predstavnici nadležnih institucija.

Posebna pozornost pridaje se povećanju učinkovitosti zakonske provedbe prava intelektualnog vlasništva te podizanju razine svijesti kod građana o potrebi poštivanja autorskih i srodnih prava.

U ostvarenju tog cilja javila se inicijativa za održavanjem informativnih i edukativnih akcija „Stop krivotvorinama i piratstvu“.
Dosada je održano 5 nacionalnih akcija i to u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Rovinju. Akcije se sastoje od informativno-promotivnog te umjetničko zabavnog sadržaja u kojem sudjeluju mnogi glazbenici i nositelji prava.

Cilj navedenih akcija upoznati je građane s negativnim društvenim posljedicama krivotvorenja i piratstva te o sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva.