“Izuzetno je Važno da se novim zakonom reguliraju sva prava autora, izvođača i diskografa na internetu kako bi krajnji korisnici uvijek mogli nesmetano uživati u glazbi koju vole, a da istodobno svi nositelji prava dobiju pravednu naknadu za svoj rad. Cijeli svijet se odavno prebacio online i ovaj zakon je ključan u održavanju budućnosti kreativnih medija za što su se naši europarlamentarci nedavno uspješno izborili. Među prvima smo koji će uspješno riješiti te regulative u skladu sa EU zakonima, a da smo na dobrom putu dokazuje i nedavni dolazak u Hrvatsku iTunes music servisa kao jednog od najvećih u svijetu.”