Nakon svih ovih turbulencija, koje su se dogodile u svijetu, očekujem povoljniju situaciju za autorska i srodna prava, jer svaka nevolja generira nove snage u borbi za opstanak. Hrvatska, kao jedna kockica svjetskoga glazbenog mozaika će sigurno doprinijeti preslagivanju odnosa, kada su u pitanju globalni digitalni vladari. Da bi se to dogodilo, moraju i glazbene strukovne organizacije biti cijelo vrijeme uključene u ovaj proces zakonskih promjena.