Od novog zakona vlade vezanog za prijedlog novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima sa naglaskom na digitalna prava, očekujem da ispravi dugogodišnju nepravdu, koju su koristili neke streaming platforme, na koju su korisnici uploadali glazbu, i koja  nikada zapravo nije dogovorila uvjete sa svjetskim diskografima, i da se konačno izjednače svi streaming servisi, koji će onda morati plaćati pravičnu naknadu za korištenje glazbe.  Jednako tako nadamo se da će se kroz transpoziciju direktive u Hrvatskoj, naša država držati svih smjernica koje je donijela EU.

Od zakona očekujem pravedan okvira za funkcioniranje digitalnog tržišta, koji će biti transparentan za sve sudionike ovog procesa, posebno za izvođače, a napori koje ulaže cjelokupna hrvatska diskografska industrija je jamac, da nam je to upravo prioritet, koji želimo sada nametnuti