HRVATSKI SABOR USVOJIO NOVI ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, SLJEDEĆI KORAK JE PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OCJENU SUGLASNOSTI S USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE I OBRAĆANJE EUROPSKOJ KOMISIJI

Hrvatski sabor prošlog petka usvojio je novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravimaodbacivši pritom sve predložene amandmane. Zakon je donesen sa 76 glasova “za”, 43 “protiv” i jednim suzdržanim glasom.

Iako je predlagatelj Zakona tvrdio da ovaj Zakon uvažava različite interese diskografa i izvođača, Dalija Orešković iz Kluba zastupnika Centra i GLAS-a s time se nije složila te je prije glasovanja pozvala da se ono privremeno odgodi dok se kvalitetnije ne izbalansiraju prava svih na koje se Zakon odnosi:

„Rasprava je pokazala kako ovaj prijedlog Zakona u brojnim aspektima nije postigao pravičnu ravnotežu između zaštite autorskih prava, kako samih autora i izvođača s jedne strane, onda i drugih skupina koje, sagledavajući interese njihovih gospodarskih djelatnosti, isto tako sudjeluju u plasmanu autorskih prava na tržište. Govorim o čuvenom članku 306 stavak 5, koji u sebi sadrži prividnu retroaktivnu primjenu i zadiranje u ugovorne odnose, ili promjenu postojećih praksi čak i tamo gdje ugovora nema. Ovaj Zakon, dakle, ne predstavlja dobro rješenje ni za jednu od dvije suprotstavljene strane, iako bi po prirodi stvari trebali surađivati kako bi i jedni i drugi ostvarili svoj gospodarski interes“, poručila je Dalija Orešković.

Bez obzira na kritike dijela zastupnika, ali i Hrvatske diskografske udruge, usvojen je konačni prijedlog Zakona koji sadrži odredbe protivne Ustavu RH i EU Direktivi koja jasno propisuje da se ne smiju dovoditi u pitanje akti sklopljeni prije 7. lipnja 2021. godine. Podsjetimo, suprotno tome, člankom 306 stavkom 5 nameće se obveza revizije svih ikada zaključenih ugovora između glazbenih izdavača i izvođača.

Resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek i dalje nije odgovorila na pitanja koja joj Hrvatska diskografska udruga mjesecima postavlja, poput onih tko će ocjenjivati ugovore i kako će se određivati naknada koja se kolektira, osobito imajući u vidu različitu tržišnu poziciju pojedinog izvođača?

Diskografske kuće sada su prisiljene putem Hrvatske diskografske udruge pokrenuti postupak ocjene suglasnosti Zakona s Ustavom te se obratiti Europskoj komisiji i zatražiti ocjenu pravilnog prenošenja Direktive u hrvatsko zakonodavstvo.