JAVNI POZIV
SVIM IZVOĐAČIMA KOJI SU SUDJELOVALI U STVARANJU GLAZBENIH SNIMAKA

 

Hrvatska diskografska udruga upućuje javni poziv namijenjen svim onim izvođačima koji su od 1947. do danas sudjelovali u stvaranju bilo koje snimljene pjesme domaćeg repertoara. Pozivamo vas da se do 31. srpnja ove godine obratite nama – Hrvatskoj diskografskoj udruzi koja okuplja i zastupa glazbene izdavače, ako suprotno informacijama kojima mi raspolažemo, smatrate da neko od vaših izvođačkih prava nije riješeno, ostvareno ili regulirano i da niste primili naknadu.

Povod poziva je donošenje novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se predlaže da o vašim pravima više ne odlučujete vi sami pod izlikom da ta prava i naknade dosada niste dogovarali s izdavačima.

Zagreb, 5. srpnja 2021.