Ovaj tjedan je pokrenut dugo očekivani Odjel za povrede prava intelektualnog vlasništva Velike Britanije ( PIPCU ) – sa pozdravima iz glazbene industrije .

Odjel – kojeg sa £2,56 milijuna financira Zavod za intelektualno vlasništvo – posvećen je borbi protiv kriminala intelektualnog vlasništva, s posebnim naglaskom na kaznena djela počinjena online .

Osvrćući se na pokretanje odjela, Geoff Taylor, izvršni direktor BPI pohvalio je Londonsku policiju zbog “inovativnog pristupa” te je naglasio kako je stvaranje takve kriminalističke jedinice izuzetno bitno za nesmetani rast legalnih pružatelja usluga glazbe.

“Londonska Policija ima napredna razmišljanja u pristupu rješavanja web stranica koje iskorištavaju glazbu ilegalno, a mi ćemo i dalje blisko surađivati ​​s njima kako bi im pomogli s novim inicijativama za potporu našeg kreativnog sektora.”

Ekipa od 19 policajaca raditi će s nizom domaćih i međunarodnih partnera iz javnih vlasti i privatnog sektora kako bi omogućili policiji istraživanje i procesuiranje teških prekršitelja, uz oduzimanje kriminalno stečene imovine te  prekidanje nelegalnog lanca distribuiranja glazbenog sadržaja.

Frances Moore, izvršna direktorica IFPI-ja  komentira: “Londonska policija postiže značajne rezultate u borbi protiv kaznenih djela povrede prava  intelektualnog vlasništva, a novoosnovana  jedinica treba podići dostignute rezultate na još višu razinu.”

Jedinica će se također usredotočiti na utjecanje ponašanja od strane vlasnike web stranica, pružatelja usluga i potrošača kroz obrazovanje, prevenciju i provedbu aktivnosti, kao i pružanje prijestupnicima mogućnosti restorativne pravde.