Tijekom proteklog vikenda na Repperbahn festivalu u Hamburgu IMPALA, Europska asocijacija nezavisnih izdavača, održala je svoju Godišnju skupštinu na kojoj je izabran novi Odbor, a u koji su ušla 32 člana na period od dvije godine. U Odbor je, između šest novih članova, izabrana i RUNDA – Regionalna udruga nezavisnih diskografa koja okuplja nezavisne izdavače iz cijele regije. U spomenuto udruženje uključene su gotovo sve hrvatske diskografske kuće.

Uz RUNDA-u, u novi Odbor izabrane su kompanije E7LG – Eleven Seven Label Group (UK) i SCL/Lusitania (Portugal), te još tri teritorijalne udruge: HAIL (Mađarska), INDIERO (Rumunjska) i VTMO (Austria). Osim u novi Odbor, RUNDA je izabrana i u Izvršni odbor IMPALA-e koji se sastoji od 10 članova i koji se bavi operativnim poslovima asocijacije između sastanaka Odbora.

Ulazak u Odbor, a posebno Izvršni odbor IMPALA-e veliko je priznanje za RUNDA-u, koje stiže nakon manje od godine dana od osnutka Udruge. Dokaz je to da je naš dosadašnji rad prepoznat, kako unutar IMPALA-e, tako i unutar regije koju kao udruga zastupamo. Ovo će biti dodatni poticaj da nastavimo sa još aktivnijim angažmanom na svim pitanjima od važnosti za nezavisni izdavački glazbeni sektor, ali i glazbeni eko sistem u cjelini, kako na globalnom, tako i na nama bližem regionalnom nivou“, izjavio je Dario Draštata, predsjednik RUNDA-e.

Francesca Trainini iz talijanske nacionalne udruge PMI izabrana je za novu Predsjedateljicu Odbora IMPALA-e, dok je Geert De Bleer, predstavnik belgijske udruge BIMA ponovo izabran za rizničara, a Kees van Weijn iz nizozemske udruge STOMP ostao je na poziciji Predsjednika IMPALA-e, kao i Helen Smith koja nastavlja obnašati funkciju Izvršne direktorice IMPALA-e.

Uz RUNDA-u koju u Izvršnom odboru predstavlja Dario Draštata, kao novi članovi izabrani su Martin Mills iz Beggars Group kompanije, Jerome Roger predstavnik francuske udruge UPFI, Paul Pacifico iz britanskog AIM-a. Uz njih u Izvršnom odboru i dalje su Michel Lambot (PIAS Music Group), Mark Kitcatt (Everlasting Records) i Jorg Heidemann iz njemačke udruge nezavisnih izdavača VUT, kao i predsjedateljica, rizničar, predsjednik i izvršna direktorica.

Helen Smith, Izvršna direktorica, ovom je prilikom izjavila: „Prodaja dionica Universal Musica biti će jedna od ključnih tema za novoimenovani Odbor, kao i unaprjeđivanje odnosa na digitalnom tržištu kako bi osigurali najbolje moguće uvjete za nezavisne izdavače i naše izvođače. Ovo podcrtava sav naš rad’’.

Drugi prioriteti istaknuti na godišnjoj skupštini IMPALA-e uključuju implementaciju Direktive o autorskim pravima, postizanje optimalnog modela distribucije na streaming servisima, osiguravanje novih investicija te osiguravanje fer konkurencije između malih i velikih igrača na glazbenom tržištu.

Više informacija o radu i aktivnostima RUNDA-e, pročitajte na službenoj web stranici www.runda.online.