Ustavna stručnjakinja dr. sc. Sandra Marković apelira da pojedine odredbe konačnog prijedloga novog Zakona nisu ustavne te uoči rasprave u Hrvatskom saboru ukazuje da je prijedlog Zakona nužno uskladiti s  Ustavom i pravnom stečevinom EU.

Uoči rasprave saborskih odbora o konačnom prijedlogu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojeg je usvojila Vlada, ustavna stručnjakinja dr. sc. Sandra Marković napravila je detaljnu analizu Konačnog prijedloga Zakona koja je pokazala da se već sada uočava da neke odredbe nisu suglasne s Ustavom niti s pravnom stečevinom Europske unije.

Sporno je što se predviđa retroaktivna revizija ugovora zaključenih između izvođača i diskografa prije stupanja na snagu novog Zakona, a koja je Ustavom dozvoljena samo u iznimnim slučajevima, kada za to postoje posebno opravdani razlozi. Prema mišljenju doktorice Marković U konkretnom slučaju, analizirajući tekst i obrazloženje Konačnog prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, ni Vlada ni zakonodavac povratno djelovanje odredbe članka 306. stavka 5. Zakona nisu opravdali posebno opravdanim razlozima”.

Sporan je i nastavak te odredbe koji određuje da će se u protivnom smatrati da diskograf nije stekao prava iskorištavanja glazbenih snimaka na internetu u kojem slučaju će se ona ostvarivati kolektivno tj. obavezno preko organizacije koja zastupa izvođače, a ne prema slobodnom izboru izvođača, što im je zajamčeno trenutno važećim Zakonom.

Doktorica Marković kao dugogodišnji ustavni praktičar apelira da je nužna ozbiljna stručna rasprava u Hrvatskom saboru.

Iz Hrvatske diskografske udruge pozivaju saborske zastupnike da uoči rasprave u Saboru dobro razmotre predložene izmjene koje bi, ako se usvoje u ovom obliku mogle imati dugoročno nesagledive posljedice za domaću glazbenu industriju.

Direktiva koja se implementira u ovaj Zakon ima za cilj ujednačavanje digitalnog glazbenog tržišta u svim zemljama članicama. Pojedine odredbe ovoga Zakona ne samo da ne idu u smjeru ujednačavanja tržišta , već stvaraju europski presedan. Smatramo da Hrvatska ne bi trebala biti prva zemlja protiv koje će Europska komisija pokrenuti postupak pred Sudom EU radi usklađenja zakonodavstva s Direktivom“, izjavila je Maja Vidmar Klarić.

Dodaje kako su međunarodne udruge i asocijacije glazbenih izdavača i neovisnih izdavačkih tvrtki na saborske zastupnike već uputile dopis u kojem stoji kako Zakon ne poštuje načelo ugovorne slobode.

Iz IMPALE (Europske asocijacije nezavisnih glazbenih izdavača) i IFPI-a (Međunarodne federacije fonogramske industrije), upozorili su da bi uvođenje bilo kojeg oblika obveznog kolektivnog ostvarivanja prava izvođača izravno kršilo Direktivu i međunarodne zakone jer bi se time onemogućilo izvođače u izboru načina korištenja i licenciranja njihovih prava. Zbog toga su svjetske organizacije već tražile Hrvatski sabor da hitno izmijeni ovaj prijedlog kako bi se osigurala budućnost našeg glazbenog sektora. Mislim da je to dovoljno jak apel sam po sebi“, zaključila je Vidmar Klarić.