Ustavni sud Republike Hrvatske 5. ožujka 2024. godine donio je rješenje kojim se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH članka 149. stavaka 3. i 4. i članka 306. stavka 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine” broj 111/21.).

Prijedlog koji se razmatrao u ustavnosudskom postupku podnijeli su 4. siječnja 2022. Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava i Hrvatska diskografska udruga.

Ustavni sud u obrazloženju među ostalim navodi da se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni propisa jer se prethodno uspostavljeni odnosi za prethodno razdoblje ovom odredbom ne diraju. Njome se tek za budućnost, tj. za razdoblje nakon stupanja na snagu ZAPSP-a, traži usklađivanje postojećih ugovora s obaveznim sadržajem iz članka 149. ZAPSP-a.

Prema mišljenju odvjetničkog tima ZAPRAF-a i Hrvatske diskografske udruge, Ustavni sud nije ispunio svoju svrhu budući da uopće nije uzeo u obzir argumente obje strane i ušao u meritum postavljenog pitanja.

Podnositeljima prijedloga ostaje da zaštitu svojih prava pokušaju osigurati na europskoj razini.