Prva nacionalna konferencija za izvođače u glazbenoj industriji održat će se zahvaljujući organizaciji Hrvatske diskografske udruge uz podršku ZAPRAF-a kao organizacije za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma.

Na ovogodišnjoj konferenciji govoriti će Goran Komerički na temu „Kultura streaminga: Novo doba za izvođače“, Valentina Šokec iz odvjetničkog društva Korper i partneri na temu „Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima“ te Ivan Božajić iz 1Playeda na temu „Praćenje emitiranja snimaka: prezentacija 1Played sustava“.

Cilj konferencije je svim sudionicima glazbene industrije omogućiti razmjenu znanja i iskustva, ali i što boljeg i transparentnijeg komuniciranja prema izvođačima kako bi oni imali priliku čuti i naučiti nešto novo te na taj način bolje razumjeti određene procese unutar glazbenog sustava.

Besplatna konferencija se održava u hibridnom izdanju 6. rujna, a otvorit će ju, ispred Hrvatske diskografske udruge, Maja Vidmar Klarić.

Prva nacionalna konferencija za izvođače u glazbenoj industriji

Odvjetnica koja se bavi pravom intelektualnog vlasništva Valentina Šokec iz odvjetničkog društva Korper i partneri istaknut će važne novine za dionike glazbene industrije u sklopu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.


S obzirom na to da je od samih početaka svog rada bila uključena u rad i djelovanje Hrvatske diskografske udruge i ZAPRAF-a, u ime HDU-a određena je za članicu Radne skupine za donošenje novog Zakona, te je tijekom čitavog procesa donošenja zakona, a i kasnije kroz razgovore sa zastupnicima Hrvatskog sabora, predstavnicima Ministarstva kulture te hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu aktivno zagovarala interese diskografa i izvođača i ukazivala na pravne i poslovne izazove i probleme s kojima se nakon stupanja na snagu Zakona već nosi glazbena industrija.

O problemima s kojima se susreću diskografi i izvođači nakon stupanja na snagu Zakona govorila je već na panelu pod nazivom “Pravni aspekti novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u glazbenoj industriji“.

U stručnom članku pod nazivom „Primjena novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na glazbenu industriju“ dala je kritički osvrt na odredbe novog Zakona koje se odnose na glazbenu industriju.

Odvjetnica Šokec skrenula je pozornost na novitete Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima: „Za izvođače kao i sve ostale sudionike glazbene industrije sada vrijede neka nova pravila koja se odnose i na nove ali i na već postojeće ugovore i odnose. Neznanje o pravu ne opravdava i ne oslobađa odgovornosti onoga na koga se odnosi. Sudjelovanjem na nacionalnoj konferenciji upoznat ćete sve novine koje su od interesa za glazbenu industriju te će se spomenuti već nastali problemi u praksi koji posljedično mogu rezultirati brojnim sporovima“.

Ova konferencija postat će tradicionalna te će tematski i sadržajno voditi brigu da se govori o aktualnim temama unutar glazbene industrije.

Svi zainteresirani za konferenciju mogu se prijaviti putem mail adrese izvodaci@hdu.hr, a Zoom link konferencije sudionicima će biti dostavljen dan prije održavanja konferencije.