Zbog sve većeg primata digitalne distribucije glazbenih sadržaja Upravni odbor HDU-a uvidio je potrebu za redefiniranjem broja komada fizičke prodaje za koje se dodjeljuju nagrade i priznanja.

Usporedbom s drugim zemljama, predloženo je smanjenje dosadašnjeg broja na sljedeće naklade: srebrna ploča – sa 3 500 na 1 000 komada, zlatna ploča – sa 7 000 na 3 000 komada, platina – sa 15 000 na 5 000 komada i dijamantna ploča – sa 30 000 na 10 000 komada.