Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje se održavalo na mrežnim stranicama e-Savjetovanja Središnjeg državnog portala završeno je 17. svibnja.

Donošenje novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima posljedica je implementacije Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu koja je stupila na snagu u lipnju 2019. godine. Države članice Europske unije, pa tako i Hrvatska, imaju rok od 24 mjeseca za implementaciju Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Mjerama predviđenim Direktivom uspostavlja se, među ostalim, izravna odgovornost platformi poput YouTubea, Google Newsa, Facebooka i sl. za neovlašteno korištenje sadržaja zaštićenog autorskim i srodnim pravima koji je na njima dostupan, a dosljednom implementacijom nove Direktive u hrvatsko zakonodavstvo, odnosno donošenjem novog Zakona o autorskom i srodnim pravima postići će se da spomenute internetske platforme budu primorane ishoditi odobrenje npr. sklapanjem ugovora o licenciranju s nositeljima prava i dio ostvarenih prihoda od oglašavanja isplate upravo nositeljima prava čija djela koriste.

Što je o prijedlogu novog Zakona rekla stručna voditeljica Radne skupine za izradu prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te posebna savjetnica ministrice kulture, profesorica Romana Matanovac Vučković, možete pogledati u prilogu niže:

Postupak donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Hrvatskoj započeo je u studenome 2019. godine kada je održan prvi sastanak Radne grupe u kojoj su zastupljeni svi nositelji prava na koje se Zakon odnosi, uključujući i predstavnike ZAPRAF-a odnosno HDU-a.

Direktorica Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava, Maja Vidmar Klarić, izjavila je sljedeće u vezi s donošenjem novog Zakona i njegov utjecaj na glazbeni sektor:

“ZAPRAF i Hrvatska diskografska udruga smatraju da je prijedlog Zakona usklađen s odredbama Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. S obzirom na to da je Sabor raspušten, očito je da ćemo još neko vrijeme pričekati s donošenjem novog Zakona. Naravno, našim je članovima u interesu da se Zakon donese što prije, a kako bi se njihova prava u odnosu na velike internetske platforme zaštitila efikasnije i pravednije nego što je to bio slučaj dosada.” 

Očekuje se da će Državni zavod za intelektualno vlasništvo objaviti izvješće o provedenom javnom savjetovanju 23. 5. 2020. godine.

Sve dodatne informacije o donošenju novoga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima možete pronaći na našoj stranici: UKLJUČI SE – SAZNAJ O SVOJIM DIGITALNIM PRAVIMA!