U srijedu, 6. studenog 2013. godine održan je jedan u nizu sastanka koji traju od kraja ljeta ove godine između predstavnika diskografa i predstavnika izvođača (HUZIP). Sastanak je bio konstruktivan i usmjeren prema stručnoj pravnoj analizi zahtjeva koje je HUZIP uputio prema diskografima.

Stoga nas je neugodno iznenadila obavijest (dostupna na stranici: http://www.hgu.hr/) koja ide u smjeru manipulacije, nekonstruktivnog korištenja političkih konstatacija te krajnje nekorektnog poslovnog odnosa od strane predstavnika izvođača prema diskografima.

U objavljenoj vijesti predstavnici izvođača nisu podastrli niti jedan relevantni pravni argument već se služe isključivo informacijama koje su netočne, ali dobro zvuče.

Za sada možemo samo reći da je Upravni odbor HUZIP-a, pogotovo osobe koje u njegovo ime sudjeluju u pregovorima, izgubio sav svoj kredibilitet i povjerenje u pregovorima sa diskografima.

Diskografi su kao pokretači i glavni investitori u glazbenu industriju spremni na razgovore sa osobama, koje su sposobne uspostaviti korektan poslovni odnos i razumni, zdravi dijalog, a ne voditi igru manipulacije, dezinformiranja te izdaje.

Stoga molimo sve izvođače koji misle, da su njihova prava neadekvatno uređena, da se osobno obrate svom diskografu ili da odaberu predstavnike koji posjeduju osnovnu kulturu dijaloga te znanja o autorskom pravu.