Plenarna sjednica Europskog parlamenta danas je usvojila završni tekst Direktive Europske unije o umjetnoj inteligenciji s velikom većinom (523 za, 46 protiv i 49 suzdržanih).

Formalno odobrenje Vijeća ministara Europske unije održat će se najvjerojatnije krajem travnja, dok će konačni tekst biti objavljen u Službenom listu EU-a u svibnju.

Usvajanje Direktive o AI-ju pozdravilo je više od 200 organizacija europskog kreativnog i kulturnog sektora, koje okupljaju autore iz različitih sektora uključujući glazbeni, vizualni, audiovizualni i književni; izdavače knjiga i novinskih tiskovina, magazina i specijaliziranih publikacija, glazbe, znanstvenih i tehničkih izdavača; producenata snimljene glazbe, filma i audiovizualnih sadržaja; publishera filmova i audiovizualnog sadržaja na internetu i izvan, distributere i fotografske agencije.

Zahvaljujemo se članovima Europskog parlamenta na važnoj ulozi koju su odigrali u potpori kreatora i nositelja prava tijekom legislativnog procesa“, stoji u službenoj izjavi koju su, među ostalima, potpisale Svjetska diskografska organizacija (IFPI) i Europsko udruženje nezavisnih glazbenih izdavača (IMPALA).

Hrvatska diskografska udruga posebno se zahvaljuje hrvatskim europarlamentarcima na održanim sastancima i podršci pri donošenju ovako važnog akta za glazbenu industriju.

Direktiva EU o umjetnoj inteligenciji je prvi zakonodavni dokument ovakve vrste na svijetu koju regulira razvoj i korištenje AI-a i postavlja primjer odgovornog korištenja AI sustava.

Ova Direktiva omogućuje prve alate nositeljima prava da osnaže svoja prava, uključujući obveze pružatelja usluge AI-ja za opću namjenu (GPAI) kako bi učinili dostupnim dovoljno detaljan sažetak djela korištenih za obuku svojih modela, da zadrže detaljnu tehničku dokumentaciju i da pokažu da su uskladili politike s Direktivom EU o autorskim pravima, bez obzira na to jesu li stekli podatke ili su ih obučavali i razvili svoje AI modele.

Iako ove obveze omogućuju prvi korak za nositelje prava da osnaže svoja prava, kreatori i nositelji prava pozvali su Europski parlament da nastavi podupirati razvoj odgovornih i održivih modela AI-ja omogućavanjem da se ova pravila provode u praksi na smislen i učinkovit način, usklađenima s ciljevima odredbi.

Kako bi se to omogućilo, važno je da predložak za dovoljnu količinu informacija koje pruža GPAI mora staviti na raspolaganje omogućavanjem učinkovitog ostvarivanja i provedbom autorskog prava i ostalih temeljnih prava, i da su kreativni sektori i nositelji prava formalno i izravno uključeni u njegovu izradu.