Poštovani,

iako je Državni zavod za intelektualno vlasništvo jasno naznačio organizacijama za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih i srodnih prava da u punomoćima koje daju na potpisivanje svojim članovima moraju jasno razdvojiti prava koja se moraju ostvarivati obvezno kolektivno od onih koja se mogu ostvarivati obvezno kolektivno (na nositeljima prava je da samostalno odluče žele li neka od prava ostvarivati samostalno ili preko kolektivne organizacije, kao što je npr. ostvarivanje naknade od digitalnih glazbenih servisa), nažalost, Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) se oglušila na navedeno.

Stoga vas obavještavamo o istom kako ne bi nasjedali daljnjoj manipulaciji od strane HUZIP-a, koji nažalost nije do današnjeg dana promijenio obrazac svoje punomoći, već ga je kroz ispunjavanje putem online obrasca prividno sakrio.

Obrazac punomoći ostao je isti.

Znamo da se izvođači koji nisu do sada riješili ovo pitanje nalaze u nezavidnom položaju. Nekoliko puta smo vas informirali o pravu slobode izbora, o čemu govore i europske direktive.

Ne nasjedajte novom načinu ispunjavanja obrasca HUZIP-a, obrazac je stari i ne daje pravo slobode izbora, te vas molimo da se obratite Vašem pravnom zastupniku ili nama za sva dodatna pojašnjenja.

Ako ste ova prava riješili, kao većina, ugovorno s Vašim diskografom, onda prilikom ispunjavanja punomoći, vodite računa da ne prenosite prava koja ste već ustupili.

S naše strane i dalje ćemo upozoravati na nepravilnosti koje Vam mogu naštetiti. Zakon koji je na snazi je nedorečen, a HDU je uložio i Ustavnu tužbu.


Hrvatska diskografska udruga je početkom lipnja skrenula pozornost sudionicima glazbene industrije – autorima, izvođačima, diskografima i drugim dionicima glazbenog poslovanja – da je moguće da postanu predmetom dezinformacije i poslovne manipulacije od strane Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP). Cjelokupnu obavijest možete pronaći ovdje.

Podsjećamo i na sadržaj Otvorenih pitanja koja smo uputili Hrvatskoj udruzi za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP). Otvorena pitanja HUZIP-u, na koje do današnjeg datumima nismo dobili odgovore, nalaze se ovdje.

S poštovanjem,

Hrvatska diskografska udruga