Prema novim izmjenama i dopunama Direktive o trajanju zaštite autorskog i određenih srodnih prava diskografska će se prava na njihovim snimkama štititi za dodatnih 20 godina. Time su izvođači i diskografi izjednačeni sa autorima.

Neke od izglasanih promjena tiču se i glazbenika i izvođača. Naime, nakon 50 godina od prve publikacije njihovih snimaka oni će također ostvarivati koristi od dodatnih mjera, kao što su fond za studijske glazbenike, mogućnosti izmjene ugovora i sl.

U HDU izražavamo zadovoljstvo što će spomenuta Direktiva uskoro biti implementirana u hrvatsko zakonodavstvo, pridajući time važnost zaštiti autorskih prava za proizvođače fonograma odnosno diskografske kuće. Ove promjene znače da ljudi koji vole glazbu mogu i dalje stvarati i zarađivati od svoje kreativnosti.