Poštovani članovi,

nedavno smo Vas obavijestili o nedostacima u novom obrascu punomoći koju Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava daje na potpisivanje svojim članovima – izvođačima.

Ponosni smo što Vas možemo informirati da su naše tvrdnje kao i do sada bile istinite, što potvrđuje i dobiveno mišljenje od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojem smo se obratili za hitno rješavanje ovog problema, a iz kojeg izdvajamo:

”… u svrhu osiguravanja transparentnosti prema nositeljima prava, sustav punomoći organizacija za kolektivno ostvarivanje prava trebao bi biti takav da iz samog dokumenta punomoći bude razvidno koja se prava mogu ostvarivati samo putem kolektivne organizacije koja se opunomoćuje, a koja se mogu ostvarivati i na neki drugi ZAPSP-om propisani način (individualno, …) te da u odnosu na prava koja se ne ostvaruju obavezno putem kolektivnih organizacija, nositeljima prava bude ostavljena mogućnost da, ukoliko žele, izaberu neki drugi način ostvarivanja tih prava…

Kolektivna organizacija nije ovlaštena zastupati nositelje prava za ona prava koja se ne ostvaruju obavezno kolektivno i za koja nositelji prava izričito na punomoći naznače da ih žele ostvarivati na neki drugi način…

… preporuča se organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava da obrasce punomoći kojima nositelji prava opunomoćuju organizacije za kolektivno ostvarivanje njihovih prava prilagode na prethodno opisani način ostavljajući nositeljima prava mogućnost da za prava koja se sukladno ZAPSP-u ne ostvaruju obavezno putem kolektivnih organizacija izaberu neki drugi ZAPSP-om propisani način ostvarivanja tih prava.”

Ovim putem još jednom molimo da upozorite izvođače s kojima surađujete na oprez prilikom potpisivanja punomoći i da budu sigurni da prenose samo ona prava kojima već nisu raspolagali i ne planiraju raspolagati ubuduće u Vašu korist ili u korist nekog drugoga.

Informirat ćemo Vas o svim daljnjim koracima.

Cijeli dopis Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo možete pročitati niže u tekstu:

Poštovani,

Zakon o autorskom pravu i srodnima pravima (NN br. 111/2021, dalje: ZAPSP) u članku 217. stavcima 1. i 2. i članku 218. stavcima 1. i 2. propisuje autorska prava odnosno srodna prava koja se mogu ostvarivati putem organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, dok u stavcima 3. oba članka ZAPSP propisuje autorska prava odnosno srodna prava koja se obavezno ostvaruju isključivo putem organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

Slijedom navedenih odredaba ZAPSP-a, a u svrhu osiguravanja transparentnosti prema nositeljima prava, sustav punomoći organizacija za kolektivno ostvarivanje prava trebao bi biti takav da iz samog dokumenta punomoći bude razvidno koja se prava mogu ostvarivati samo putem kolektivne organizacije koja se opunomoćuje, a koja se mogu ostvarivati i na neki drugi ZAPSP-om propisani način (individualno, sukladno propisanom u članku 215. ZAPSP-a ili putem neovisnih upravljačkih subjekata sukladno članku 225. ZAPSP-a, jednom kada takvi subjektu steknu uvjete sukladno ZAPSP-u) te da u odnosu na prava koja se ne ostvaruju obavezno putem kolektivnih organizacija, nositeljima prava bude ostavljena mogućnost da, ukoliko žele, izaberu neki drugi način ostvarivanja tih prava.

S time u vezi potrebno je uzeti u obzir različite pravne posljedice koje nastupaju u navedena dva slučaja. Kolektivna organizacija nije ovlaštena zastupati nositelje prava za ona prava koja se ne ostvaruju obavezno kolektivno i za koja nositelji prava izričito na punomoći naznače da ih žele ostvarivati na neki drugi način, dok u odnosu na prava koja se sukladno ZAPSP-u ostvaruju obavezno putem kolektivnih organizacija to nije slučaj odnosno ta će prava ostvarivati isključivo organizacija za kolektivno ostvarivanje prava (ili se ta prava neće ostvarivati uopće u slučajevima kada nositelji prava tako zatraže).

Stoga, preporuča se organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava da obrasce punomoći kojima nositelji prava opunomoćuju organizacije za kolektivno ostvarivanje njihovih prava prilagode na prethodno opisani način ostavljajući nositeljima prava mogućnost da za prava koja se sukladno ZAPSP-u ne ostvaruju obavezno putem kolektivnih organizacija izaberu neki drugi ZAPSP-om propisani način ostvarivanja tih prava.

S poštovanjem,

_________________

Hrvatska diskografska udruga je početkom lipnja skrenula pozornost sudionicima glazbene industrije – autorima, izvođačima, diskografima i drugim dionicima glazbenog poslovanja – da je moguće da postanu predmetom dezinformacije i poslovne manipulacije od strane Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP). Cjelokupnu obavijest možete pronaći ovdje.

Podsjećamo i na sadržaj Otvorenih pitanja koja smo uputili Hrvatskoj udruzi za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP). Otvorena pitanja HUZIP-u, na koje do današnjeg datumima nismo dobili odgovore, nalaze se ovdje.

S poštovanjem

Hrvatska diskografska udruga