UKLJUČI SE – SAZNAJ O SVOJIM DIGITALNIM PRAVIMA!

Na ovoj stranici saznat ćeš sve o tijeku donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji je posljedica implementacije Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu!

ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE

Glazba je u središtu hrvatskog identiteta i kulture te u velikoj mjeri doprinosi i gospodarstvu. Izdavačke kuće imaju ključnu ulogu u upravljanju i održavanju zdravog glazbenog ekosustava koji omogućava cjelokupne aktivnosti. U obliku financijskog doprinosa i radne snage izdavačke kuće (proizvođači fonograma) ulažu u karijere glazbenika kako bi im pomogle u postizanju njihovog najvećeg kreativnog i komercijalnog uspjeha. Izdavačke su kuće vodeći investitori u glazbenike i njihovu glazbu – samo u Hrvatskoj ulaže se preko 20 milijuna kuna godišnje u glazbenike, repertoar i marketing zajedno. Izdavačke kuće glazbenicima pružaju timove vrlo kreativnih i motiviranih pojedinaca, koji onda surađuje s glazbenicima kako bi im pomogli pretvoriti njihove karijerne ideje u stvarnost.

U postupku smo donošenja nove zakonske regulative koja će u mnogome promijeniti dosadašnji poslovni model velikih internetskih platformi. Svi dionici glazbene industrije – autori, izvođači, proizvođači fonograma, ali i svi ostali kreativci koji sudjeluju u stvaranju glazbenog sadržaja, po donošenju novog Zakona trebali bi biti pravednije plaćeni za svoj rad i ulaganja. Upravo stoga, ključno je da svoje članove upoznamo sa svim pojedinostima glede donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, a vjerujem da će im ova stranica to i pružiti.”

ŽELIMIR BABOGREDACpredsjednik hrvatske diskografske udruge

VRIJEME KOJE NE SMIJEMO PROPUSTITI

Proizvodnja fonograma je neizostavna djelatnost glazbene industrije. Bilo da se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi, proizvođač fonograma je ključna osoba u procesu stvaranja glazbe jer poduzima inicijativu i odgovornost za prvo fiksiranje zvukova izvedbe. Bez proizvođača fonograma i njihove inicijative i investicije ne bi bilo niti snimljenih izvedbi umjetnika izvođača, odnosno snimljenih autorskih djela. S obzirom na veličinu uloga kao i rizika, proizvođačima fonograma je osobito stalo da ostvare i povrat svojih investicija. Angažman proizvođača fonograma ne podrazumijeva samo novčana ulaganja, već i ulaganje vremena, dijeljenje znanja, ideja i vizija, ali i razne druge aktivnosti kao što su primjerice pružanje poduzetničke i pravne podrške, ulaganje u promidžbu, korištenje raznih komunikacijskih kanala, videoprodukcija i sl. kako bi snimljena izvedba, umjetničko djelo, komuniciralo s publikom, tržištem.

Slijedi nam donošenje novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji će implementirati Direktivu o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. Ovo je tema od vitalne važnosti za glazbeni sektor, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj. Upravo iz tog razloga odlučili smo na ovaj način obavještavati sve svoje članove, ali i zainteresiranu javnost, sa svim ključnim informacijama koje se odnose na postupak donošenja novog Zakona. Nadam se da ćemo u tome i uspjeti.”

MAJA VIDMAR KLARIĆ, Direktorica Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava – ZAPRAF

Hrvatska diskografska udruga – HDU IFPI Croatia osnovana je s ciljem i zadaćom zastupanja i promicanja interesa hrvatske diskografske industrije, odnosno glazbene djelatnosti uopće, unapređivanja i promicanja zakonodavne djelatnosti na području autorskih i srodnih prava, kao i na drugim pravnim područjima koja izravno ili neizravno utječu na djelatnost diskografa ili njihovu djelatnost reguliraju. 

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava – ZAPRAF je jedina organizacija za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada od iskorištavanja prava proizvođača fonograma na teritoriju Republike Hrvatske. Svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima na temelju rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. ZAPRAF promiče interese proizvođača fonograma, kao i interese glazbene industrije Republike Hrvatske.

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA – ŠTO MORAŠ ZNATI?

Kao izdavač, autor, glazbenik moraš znati da se Zakon tiče i tebe. U nastavku ti donosimo ključne informacije o promjenama europske regulative te implementaciji nove Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima u hrvatski pravni sustav…

 • Posljednja izmjena trenutno važećeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima stupila je na snagu 8. studenoga 2018. godine

 • Kontinuirani razvoj tehnologije mijenja način stvaranja i iskorištavanja autorskih djela te se javlja potreba izmjene zakona kako bi regulativa držala korak s tehnologijom i osigurala zaštitu nositelja prava te potaknula inovacije, ulaganja i produkciju novog sadržaja. Upravo iz tog razloga donesena je i Direktiva o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (DSM Direktiva 2019/790) koja je stupila je na snagu u lipnju 2019. godine.

 • Države članice Europske unije pa tako i Hrvatska imaju rok od 24 mjeseca za implementaciju Direktive u nacionalno zakonodavstvo

 • Direktivom su postavljeni ciljevi koji se trebaju postići, a na svakoj državi članici je kako će te ciljeve ostvariti

 • Mjerama predviđenim Direktivom uspostavlja se među ostalim izravna odgovornost platformi poput Youtubea, Google Newsa, Facebooka i sl. za neovlašteno korištenje sadržaja zaštićenog autorskim i srodnim pravima koji je na njima dostupan

 • Navedene platforme do sada su, a temeljem odredbi Direktive o pojedinim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu (2000/31/EZ) bile oslobođene bilo kakve odgovornosti za sadržaj koji je na njima dostupan i na taj način bile u izrazito povlaštenom položaju i ubirale goleme prihode bez isplaćivanja pravične i primjerene naknade nositeljima prava

 • Dosljednom implementacijom nove Direktive u hrvatsko zakonodavstvo, odnosno donošenjem novog Zakona o autorskom i srodnim pravima postići će se da spomenute internetske platforme budu primorane ishoditi odobrenje npr. sklapanjem ugovora o licenciranju s nositeljima prava i dio ostvarenih prihoda od oglašavanja isplate upravo nositeljima prava čija djela koriste

 • Postupak donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima započeo je u studenome 2019. godine kada je održan prvi sastanak Radne grupe u kojoj su zastupljeni svi nositelji prava na koje se Zakon odnosi uključujući i predstavnike ZAPRAF-a odnosno HDU-a

 • Po završetku grupnih i individualnih konzultacija s članovima Radne grupe, te nakon što je Nacrt zakona upućen na očitovanje relevantnim Ministarstvima, 17. travnja 2020. otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u trajanju od mjesec dana

ŠTO JOŠ MORATE ZNATI O OVOME ZAKONU?

MORATE ZNATI DA SE TAJ ZAKON ODNOSI I NA VAS!

Naši članovi dali su svoje mišljenje što očekuju od novog Zakona… daj nam i ti! Svoje mišljenje o prijedlogu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima možeš nam poslati na mail adresu hdu@hdu.hr. I ne zaboravi poslati svoju sliku (u jpg ili png formatu).

OVAJ ZAKON TIČE SE I TEBE ZATO ŠTO:

 • nakon desetljeća manjkave regulative za korištenje autorskim pravom zaštićenih djela u digitalnom okruženju sada je prilika da se dosljedno implementira Direktiva o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu te da se osigura da se tvoja prava poštuju i ispravno valoriziraju
 • je bitno da zakoni uhvate korak s tehnologijom koja se izrazito brzo razvija
 • će se velike internetske platforme poput YouTubea izjednačiti s drugim digitalnim glazbenim servisima poput Spotifyja i Deezer
 • će trenutno prevladavajući model poslovanja u glazbenoj industriji postati transparentniji uz zakonski propisanu obvezu izvještavanja
 • će suvremeniji i jasniji Zakon koji izjednačava sve pružatelje digitalnih usluga na hrvatskom tržištu bez povlaštenih platformi poput YouTubea privući i ostale velike glazbene digitalne servise poput Spotifyja

UKLJUČI SE – SAZNAJ O SVOJIM DIGITALNIM PRAVIMA!

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) dana 17.travnja 2020. godine otvorio je javno savjetovanje u pogledu Nacrta prijedloga novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Javno savjetovanje otvoreno je do 17.svibnja 2020. godine, a svoj doprinos javnoj raspravi možete dati na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja” pritiskom na sljedeću poveznicu:

MEĐUNARODNA POTPORA

Donosimo vam naša priopćenja, izjave i informacije…
PREUZIMITE MATERIJALE

UKLJUČI SE – SAZNAJ O SVOJIM DIGITALNIM PRAVIMA!

TKO SU DIONICI U POSTUPKU DONOŠENJA ZAKONA?

Slijedom usvajanja novih propisa Europske unije u području autorskog i srodnih prava te sukladno obvezi njihove implementacije u nacionalno zakonodavstvo Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao stručni nositelj započeo je s pripremama za donošenje novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u srpnju 2019. godine. U listopadu se oformila Radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koja broji 50-ak članova te koja je prvi sastanak održala u studenom 2019. godine. Među ostalima, članovi Radne grupe su i predstavnici ZAPRAF-a, HDS ZAMP-a, HUZIP-a, DZNAP-a, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, HURIN-a, svi televizijskih kuća, svih medijskih kuća itd. Voditeljica Radne skupine je izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i posebna savjetnica ministrice kulture, gđa Romana Matanovac Vučković.

Kao predlagatelj Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima nadležno je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

AKTIVNOSTI HDU-a i ZAPRAF-a

U zadnje 2(dvije ) godine u aktivnosti oko donošenja Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i u postupak donošenja Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima zajedno smo uložili više od 2000 sati rada.

Angažirali smo brojne pravne i druge stručnjake iz zemlje i inozemstva.

Uz to smo:

 • 1.

  održali veći broj sastanaka s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu, kako u Strasbourgu i Bruxellesu tako i u Hrvatskoj

 • 2.

  održali sastanke u Ministarstvu kulture

 • 3.

  održali sastanke u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV)

 • 4.

  održali sastanke u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, među ostalim i s predstavnicima Googlea

 • 5.

  održali sastanke s predstavnicima drugih glazbenih udruga

 • 6.

  poslali veći broj dopisa premijeru Andreju Plenkoviću, Ministarstvu kulture RH, Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, Hrvatskoj udruzi poslodavaca te hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu

 • 7.

  aktivno sudjelovali u radu Radne grupe osnovane s ciljem sastavljanja Nacrta Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

 • 8.

  redovito komunicirali s predstavnicima Svjetske diskografske organizacije IFPI, predstavnicima Međunarodne organizacije nezavisnih glazbenih izdavača IMPALA te Regionalne organizacije nezavisnih glazbenih izdavača RUNDA

Slobodno nam se obratite sa pitanjima…

ZAPRAF

Kneza Borne 5
Zagreb 10000

+385 1 3668 194

zapraf@zapraf.hr

HDU

Kneza Borne 5
Zagreb 10000

+385 1 3668 194

hdu@hdu.hr